Bewoners brief 3 December 2011

Vischmarkt Vereniging Harderwijk
(Vereniging van binnenstadbewoners Harderwijk)

Harderwijk, 3 december 2011

Aan bewoners van de Binnenstad van Harderwijk

Op de agenda van de Gemeenteraadsvergadering van 8 december staat de verhoging van parkeertarieven voor vergunninghouders. Wat betekent dit mogelijk voor u :
• Een aanvankelijk geplande verhoging van 180%voor het vergunningengebied tot in 2017.
• Het College van B&W komt nu met een aangepast voorstel van 95% verhoging. (klein succesje)
• Bewoners van Harderwijk willen maximaal een indexering van 3% per jaar (= 23%).

Vergunningen gebied :

Voorbeeld Vergunningen gebied in grafiek :

Parkeren Waltoren, Klooster, Plantage, Scheepsingel, Hoogstraat en deel Boulevard.

Parkeertarieven van parkeergarages (bijv. Stadhuis) gaan van €440,- naar €600,- per jaar.

De bewoners accepteren maximaal een consumentenindex op de parkeervergunningen nadat de tarieven in 2003 al marktconform en vergelijkbaar met grote gemeenten gemaakt zijn.
Als het Waterfront gereed is zijn alle maaiveld-parkeerplaatsen weg en betaalt u in plaats van nu € 85,- dadelijk € 525,- per jaar. U heeft dan geen keuze meer. Alleen nog maar (dure) garages.

Komt u ook op 8 december om 19.30 uur in het Stadhuis ?

Peter de Vries / Jose Maas