Bewoners brief 5 November 2011

Vischmarkt Vereniging Harderwijk
(Vereniging van binnenstadbewoners Harderwijk)

Harderwijk, 5 november 2011

Aan bewoners van de Binnenstad van Harderwijk

Beste buurtgenoten,

Wellicht is het u ontgaan maar er staat een enorme verhoging van de parkeertarieven voor vergunninghouders op stapel. Niet een normale indexering maar een verhoging met in 2012 tot 20%. Verhogingen in het meerjarenschema in 2017 tot zelfs 180%. De Vischmarkt Vereniging (bewoners Binnenstad) vindt deze verhoging van parkeertarieven exorbitant en buiten alle proporties. Temeer daar er een aantal jaren geleden al een grote verhoging geweest is. De motivatie was toen het bijtrekken van de tarieven tot marktconforme niveaus. In werkelijkheid was dat ook al een enorme maar naar zeggen eenmalige verhoging.

Als bewonersvereniging constateren wij geen enkele verbetering van het parkeren. Integendeel; het wordt alleen maar minder. Auto’s worden de stad uitgeduwd naar onbeveiligde terreinen waar veel schade aan auto’s is. Het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad neemt telkens weer af. Soms terechte vanwege veiligheidsmaatregelen maar ook voor bijvoorbeeld door vuilstortplekken en plaatsen die vrijgemaakt worden voor vergunningen aan ambtenaren. Parkeergarages zijn vaak vervuild en staan met enige regelmaat onder water. Waarom dan elk jaar toch weer een verhoging?

En dat in een tijd waarin lonen/uitkeringen bevroren worden en de koopkracht fors daalt.

In een intern stuk bij de Gemeente is het antwoord eenvoudig te vinden. In een opsomming van kosten en baten staat plotseling heel prominent de Houtwal garage. Een prachtig maar blijkbaar heel kostbaar project van de Gemeente. Terwijl er al decennia een financieel overschot was van enkele tonnen op de gemeentelijk post parkeren is er nu blijkbaar een ernstig tekort. Nu is bedacht dat dit gat gevuld gaat worden door de tarieven voor vergunninghouders rigoureus te verhogen.

Namens de Vischmarkt Vereniging willen Peter de Vries en Jose Maas u vragen ons in het verzetnaar de Gemeente te steunen tegen de voorgenomen verhogingen. Op 10 november aanstaande zullen we bij de Gemeenteraadsvergadering het woord vragen en ons ongenoegen uitspreken. Het staat dan niet op de agenda maar bedoeld als voorzet om de gelederen wakker te maken. Op 8 december staat het op de agenda. U kunt dan zien welke politieke partij voor u als bewoners van de binnenstad opkomt.

Mogen wij op uw steun rekenen ? Kom dan 10 november en 8 december even naar het Stadhuis om 19.30 uur.

Peter de Vries en Jose Maas

e-mail : info@vischmarktvereniging.nl
Mobiel : 06-53972623